Verictum jest samodzielną marką firmy LCM.

 

Nazwa Verictum, jest to złożenie dwóch słów Veri ictum, co w języku łacińskim oznacza prawdziwy wpływ.

Verictum w pewnym zakresie zleca badania korzystając z  zaplecza technologicznego firmy Commercial Technology Group  Sp. z o.o.

Główne zaplecze naukowo - badawcze i techniczne spółki stanowi: CTG - Zamiejscowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Wrocławski Park Technologiczny S.A. - Budynek Beta, ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław.

W ramach prowadzonych prac badawczo – naukowych CTG opracowało i wdrożyło do produkcji między innymi nowatorskie sterowniki dla inteligentnego oświetlenia ulicznego z dedykowanymi źródłami światła umożliwiające sterowanie i pełną komunikację dwukierunkową obejmującą przesyłanie informacji dotyczących stanu nawierzchni np. dla każdego źródła światła – lampy. Sterowniki te umożliwiają przesył dwukierunkowy informacji poprzez linię zasilającą lampy dzięki m.in. autorskim  aktywnym filtrom zakłóceń opracowanym przez Firmę CTG. Jest to wyjątkowe rozwiązanie w skali europejskiej i światowej.

Produkty Verictum powstają również w oparciu o doświadczenia, eksperymenty i prace badawcze prowadzonych przez firmę  CTG Sp. z o.o.  (Commercial Technology Group) w obszarach przemysłu związanych m.in. z przesyłem sygnałów, transferem energii, tłumieniem i eliminacją zakłóceń, sterowaniemi propagacją fal, realizowanych dla potrzeb projektów energetycznychi teleinformatycznych. Firma CTG realizuje swoje projekty w oparciu      o zatrudnioną kadrę inżynierską w ramach zespołu badawczo - wdrożeniowego składającego się m.in. z inżynierów elektroników, teletechników, informatyków oraz fizyków. Wskazany zespół naukowy CTG osiągnął znaczący postęp i wyniki w obszarach nowych technologii.

Verictum czerpie z tych technologii, opracowuje jednak głównie swoje rozwiązania i z sukcesem przenosi je na grunt audio w swoich produktach.
Nazwa marketingowa stosowanych w produktach Verictum rozwiązań to Technologia X.

Połączenie wieloletnich badań i doświadczeń z wielu gałęzi przemysłu oraz ich praktycznej implementacji na grunt sprzętu i akcesoriów związanych z audio, pozwala produktom sygnowanym marką Verictum, w pełni korzystać z najnowszej dostępnej technologii
i stosować rozwiązania dotychczas nie stosowane w dziedzinie audio, a w szczególności dźwięku high – end.
Produkty Verictum stanowią odzwierciedlenie wieloletniej pasji audiofilskiej właścicieli spółki i jej współpracowników, co w efekcie zaowocowało przeniesieniem uzyskanych doświadczeń i rozwiązań do sektora audio, z użyciem najlepszych metod projektowych, szerokich analiz laboratoryjnych oraz pomiarowych, z wykorzystaniem jednakże w decydującym stopniu ocen dokonanych w trakcie bezpośrednich odsłuchów w zróżnicowanych systemach i warunkach dokonywanych przez  doświadczonych audiofili.

Technologia X.

Technologia X, to najnowsza dostępna technologia w zakresie ograniczania degradującego wpływu zakłóceń EMI/RFI, na którą składa się szereg procesów i materiałów, jakie powstały w wyniku wieloletnich autorskich badań prowadzonych przez spółkę, a której skład i proces technologiczny ulega cały czas modyfikacjom, w zależności od pożądanego efektu synergii dla konkretnego jej zastosowania.
Warto wskazać, że w związku z nieustannym rozwojem i upowszechnianiem się nowych technologii we wszystkich praktycznie dziedzinach życia np. w zakresie bezprzewodowego przesyłu sygnałów, ich poziom podlega ciągłemu wzrostowi, a zatem ich niekorzystne oddziaływanie EMI również w sferze sprzętu audio jest coraz większe. Działalność marki Verictum ma między innymi na celu zniwelować negatywne skutki tychże zakłóceń na dźwięk naszych domowych systemów audio.

W większości nasze produkty są wykonywane ręcznie ponieważ część zastosowanych technik produkcji nie może być wykonywana maszynowo. Stosujemy głównie materiały pochodzenia naturalnego, w tym szlachetne gatunki drewna jak merbau, które poddajemy naturalnym, rzemieślniczym metodom obróbki.

Spektakularna poprawa reprodukowanego przez system dźwięku, jego realizm, trójwymiarowość oraz materializacja sceny i zjawisk przestrzennych przy zachowaniu prawidłowej, pełnej barwy, to krótka charakterystyka efektów jakie uzyskuje się w oparciu o zastosowane produkty Verictum.

Gwarantujemy możliwość wypożyczenia każdego urządzenia z naszej oferty celem jego sprawdzenia we własnym systemie audio w warunkach domowych.

Życzymy udanych wrażeń związanych z odsłuchem przy udziale naszych produktów i urządzeń.
Zespół Verictum