Jesteśmy specjalistyczną manufakturą nastawioną na bezkompromisowe podejście do dźwięku i  dlatego nasze produkty np. kable, filtry są wykonywane od początku do końca całkowicie ręcznie, ponieważ stosowanie technik produkcji przemysłowej powoduje bardzo duże ograniczenia i uniemożliwiałoby nam uzyskanie najwyższej jakości dźwięku.

 
Na takie kompromisy nie możemy i nie chcemy sobie pozwolić przez szacunek do naszych klientów.
 
Dlatego nasze kable nie są gotowym produktem ciętym z metra, a  przewodniki i ich specjalistyczna metalurgia są wypracowane przez nas oraz wykonywane w małych seriach specjalnie dla nas, następnie odpowiednio  kriogenizowane.
 
Do produkcji obudów stosujemy tylko materiały pochodzenia naturalnego, w tym szlachetne gatunki drewna jak merbau, co ma ogromny wpływ na właściwości soniczne.
 
Nasz każdy produkt podlega wielomiesięcznemu, niezwykle rygorystycznemu i drobiazgowemu strojeniu, niczego nie pozostawiamy przypadkowi. Aby uzyskać najlepszą możliwą jakość i naturalność dźwięku nawet w tych najdrobniejszych elementach artykulacji i barwy.
 
Na drodze finalizacji produktu wszelkie  testy odsłuchowe są przeprowadzane w kilku wysokiej klasy systemach, w pełni zaadoptowanych akustycznie pokojach odsłuchowych. Podczas decydujących testów  ostateczna weryfikacja wpływu produktu na dźwięk odbywa się przy wykorzystaniu szerokiego repertuaru muzyki klasycznej i akustycznej.
 
 

 

Verictum jest samodzielną marką firmy LCM.

 

Nazwa Verictum, jest to złożenie dwóch słów Veri ictum, co w języku łacińskim oznacza prawdziwy wpływ.

Verictum w pewnym zakresie zleca badania korzystając z  zaplecza technologicznego firmy Commercial Technology Group  Sp. z o.o.

Główne zaplecze naukowo - badawcze i techniczne spółki stanowi: CTG - Zamiejscowy Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Wrocławski Park Technologiczny S.A. - Budynek Beta, ul. Klecińska 125 54-413 Wrocław.

W ramach prowadzonych prac badawczo – naukowych CTG opracowało i wdrożyło do produkcji między innymi nowatorskie sterowniki dla inteligentnego oświetlenia ulicznego z dedykowanymi źródłami światła umożliwiające sterowanie i pełną komunikację dwukierunkową obejmującą przesyłanie informacji dotyczących stanu nawierzchni np. dla każdego źródła światła – lampy. Sterowniki te umożliwiają przesył dwukierunkowy informacji poprzez linię zasilającą lampy dzięki m.in. autorskim  aktywnym filtrom zakłóceń opracowanym przez Firmę CTG. Jest to wyjątkowe rozwiązanie w skali europejskiej i światowej.

Produkty Verictum powstają również w oparciu o doświadczenia, eksperymenty i prace badawcze prowadzonych przez firmę  CTG Sp. z o.o.  (Commercial Technology Group) w obszarach przemysłu związanych m.in. z przesyłem sygnałów, transferem energii, tłumieniem i eliminacją zakłóceń, sterowaniemi propagacją fal, realizowanych dla potrzeb projektów energetycznychi teleinformatycznych. Firma CTG realizuje swoje projekty w oparciu      o zatrudnioną kadrę inżynierską w ramach zespołu badawczo - wdrożeniowego składającego się m.in. z inżynierów elektroników, teletechników, informatyków oraz fizyków. Wskazany zespół naukowy CTG osiągnął znaczący postęp i wyniki w obszarach nowych technologii.

Verictum czerpie z tych technologii, opracowuje jednak głównie swoje rozwiązania i z sukcesem przenosi je na grunt audio w swoich produktach.
Nazwa marketingowa stosowanych w produktach Verictum rozwiązań to Technologia X.

Połączenie wieloletnich badań i doświadczeń z wielu gałęzi przemysłu oraz ich praktycznej implementacji na grunt sprzętu i akcesoriów związanych z audio, pozwala produktom sygnowanym marką Verictum, w pełni korzystać z najnowszej dostępnej technologii
i stosować rozwiązania dotychczas nie stosowane w dziedzinie audio, a w szczególności dźwięku high – end.
Produkty Verictum stanowią odzwierciedlenie wieloletniej pasji audiofilskiej właścicieli spółki i jej współpracowników, co w efekcie zaowocowało przeniesieniem uzyskanych doświadczeń i rozwiązań do sektora audio, z użyciem najlepszych metod projektowych, szerokich analiz laboratoryjnych oraz pomiarowych, z wykorzystaniem jednakże w decydującym stopniu ocen dokonanych w trakcie bezpośrednich odsłuchów w zróżnicowanych systemach i warunkach dokonywanych przez  doświadczonych audiofili.

Technologia X.

Technologia X, to najnowsza dostępna technologia w zakresie ograniczania degradującego wpływu zakłóceń EMI/RFI, na którą składa się szereg procesów i materiałów, jakie powstały w wyniku wieloletnich autorskich badań prowadzonych przez spółkę, a której skład i proces technologiczny ulega cały czas modyfikacjom, w zależności od pożądanego efektu synergii dla konkretnego jej zastosowania.
Warto wskazać, że w związku z nieustannym rozwojem i upowszechnianiem się nowych technologii we wszystkich praktycznie dziedzinach życia np. w zakresie bezprzewodowego przesyłu sygnałów, ich poziom podlega ciągłemu wzrostowi, a zatem ich niekorzystne oddziaływanie EMI również w sferze sprzętu audio jest coraz większe. Działalność marki Verictum ma między innymi na celu zniwelować negatywne skutki tychże zakłóceń na dźwięk naszych domowych systemów audio.
  


Spektakularna poprawa reprodukowanego przez system dźwięku, jego realizm, trójwymiarowość oraz materializacja sceny i zjawisk przestrzennych przy zachowaniu prawidłowej, pełnej barwy, to krótka charakterystyka efektów jakie uzyskuje się w oparciu o zastosowane produkty Verictum.

Gwarantujemy możliwość wypożyczenia każdego urządzenia z naszej oferty celem jego sprawdzenia we własnym systemie audio w warunkach domowych.

Życzymy udanych wrażeń związanych z odsłuchem przy udziale naszych produktów i urządzeń.
Zespół Verictum